nl
home

De SKPD organiseerde vanaf haar oprichting in 1995 een groot aantal activiteiten.

Archief van activiteiten SKPD

 

Jingdezhen in Delft

 

Kort verslag van Jingdezehn in Delft 2017

 

Jubileum Terra 30 jaar

14 mei - 25 juni 2016

 

Lees hier het evaluatieverslag van Terra30!

China in Terra

Najaar 2015 maakte de Chinese kunstenares Wen Na een grote muurschildering op het gebouw van het Stanislascollege Krakeelpolderweg in het Westerkwartier in Delft. Lees verder.

 

Delft Keramiek 2013

Langs beelden en design
27 april t/m 9 juni
programmaboekje programmaboekje

Artikel AD 3 april 2013

 

2012 Terra in China - China in Terra

Een culturele uitwisseling tussen twee steden die een sterke relatie met keramiek hebben

Tijdens een verblijf van zes weken in de keramiekstudio’s van Jiansheng Li in Sanbao bij Jingdezhen ging een groep gerenommeerde Nederlandse kunstenaars/keramisten binnen de Chinese context en cultuur aan de slag met materiaal en technische mogelijkheden in de keramiekstad Jingdezhen.
Tijdens dit artist-in-residence-project ging iedere Nederlandse kunstenaar een werkrelatie aan met een Chinese keramist. Met de resultaten zijn verschillende presentaties gerealiseerd: de eerste in Jingdezhen tijdens de keramiekbeurs in oktober 2012. Op de hedendaagse kunstbeurs Shanghai Art Fair in november 2012 is het werk onder de aandacht van het internationale publiek gebracht.
Na dit avontuur in China zijn de kunstwerken verscheept naar Nederland, voor een speciale tentoonstelling in Delft in 2013.

Deelnemende kunstenaars Mieke de Groot, Peter Keizer, Olav Slingerland, Mariëtte van der Ven en Henk Wolvers.
Simone Haak van Galerie Terra Delft begeleide de groep.
De presentaties in China zijn gecoördineerd door Jiansheng Li (Jackson Li).

 

2011 Brandpunt Terra 2011 

Terra’s vijfde lustrum: internationaal keramiekfestival met hedendaagse keramische kunst op diverse locaties.

In de Oude Kerk te Delft een figuratieve tentoonstelling m.m.v. Michael Flynn (UK), Alessandro Gallo (I), Guido Geelen, Gert Germeraad (S), Jørgen Haugen Sørenson (DK), Marnix Hoys (B), Marc Janssens (B), Peter Keizer, Pamela Leung (UK), Jiangsheng Li (CN), Susan O’Byrne (UK), Adriaan Rees, Nick Renshaw, Kim Simonsson (FIN), Carolein Smit, Tommi Toija (FIN), Mariëtte van der Ven, Jindra Vikovà (CZ).

In Museum Het Prinsenhof de tentoonstelling ‘Het Meesterstuk’ m.m.v. Evelyn van Baarda, Peter Beard (UK), Wim Borst, Tim Breukers, Michael Cleff (D), Daphné Corregan (F), Tjok Dessauvage (B), Philippe Dubuc (F), Ross Emerson (UK), Mieke Everaet (B), Cathy Fleckstein (D), Jennifer Forsberg (S), Marijke Gémessy, Hanneke Giezen, Mieke de Groot, Louise Hindsgavl (DK), Johan Peter Hol (UK/I), Catrin Howell (UK), Jas/MV, Iván Jelìnek (CZ), Manita Kieft, Martin McWilliam (D), Márta Nagy (H), Frans Ottink, Heather Park (UK), Beatrijs van Rheeden, Barbara Röling, Dirk Romijn, Maaike Roozenburg, Duncan Ross (UK), Hein Severijns, Susanne Silvertant, Olav Slingerland, Piet Stockmans (B), Gilles Suffren (F), Mariëtte van der Ven, Pauline Wiertz, Henk Wolvers, Yuk Kan Yeung.

In Galerie Terra Delft Felicity Aylieff (UK) en Vindplaats Delft met porseleinen afgietsels van archeologische glazen i.s.m. TU Delft door Maaike Roozenburg.

<Meer over Brandpunt Terra>

2010   Delft – Pécs 

Uitwisseling exposities van hedendaagse keramiek naar aanleiding van Pécs Culturele Hoofdstad van Europa 2010. In Delft wordt in Museum Nusantara werk van 10 Hongaarse kunstenaars tentoongesteld. Deze tentoonstelling is samengesteld door Márta Nagy, keramist en professor aan de universiteit in Pécs. In Pécs is een expositie van 10 Nederlandse kunstenaars in het Zsolnay Museum.

2009   Hoog in je Bol 

Manifestatie hedendaagse kunst in Galerie Inkt, Museum Lambert van Meerten (Guido Geelen, Judith Rigter, Pauline Wiertz, Márta Nagy, Marijke Gémessy en Hanneke Giezen) en Galerie Terra Delft (Judith de Vries, Corien Ridderikhoff, Olav Slingerland, Dirk Romijn, Marcel Wanders, Hugo Kaagman, Norman Trapman, Manita Kieft, Frans Ottink, Gert de Mulder, Ineke Hans, Jas/MV en Lotte van Laatum), tulpenvazen en installaties op het thema ‘de tulp’.

2006   Terra Twintig! 

Terra’s vierde lustrum: een dag met installaties en exposities op verschillende locaties in en rond de galerie o.a. bij de vijver van de Phoenixgarage (Jas/MV), Architectenbureau Jeanne Dekkers (groepstentoonstelling vormgeving, installatie door Johan Peter Hol, expositie wandstukken Henk Wolvers), Het Meisjeshuis (expositie Maaike Roozenburg, Ellen Rijsdorp, Márta Nagy, Beatrijs van Rheeden en Dirk Romijn), telefooncel Voor de kunst aan de Oude Delft (Manita Kieft) en in de Nieuwstraat twee installaties (Simone Haak) en kijkdozen (Pauline Wiertz en Hanneke Giezen). Een demonstratie porselein draaien door Hein Severijns in Het Meisjeshuis en een solotentoon-
stelling in Galerie Terra Delft door Carolein Smit.

2004   Keramiek door Delft 5 

Vijfde en laatste editie van de keramiekdag in Delft op 3 oktober 2004. In de vijver van de Phoenixgarage drijven keramische
bladeren door de SKPD-werkgroep, in Museum Lambert van Meerten is een expositie van Jas/MV, in de Van de Mandelezaal van Museum Het Prinsenhof is een expositie ingericht met werk van Guido Geelen, een installatie van Jennifer Forsberg is te zien aan de Oude Delft, op het Bagijnhof liggen in de schuilkerk twee tegeltableaus van Corien Ridderikhoff, op de gevel van Molen de Roos zit een keramische rode rat van Carolein Smit,
in het studentenpastoraat aan de Voorstraat is een permanente videovertoning van diverse keramisten uit het NPS-programma ‘Klokhuis’, in het IHE UNESCO- gebouw is een installatie van de Irakees Halim Al Karim, in de Synagoge staat een installatie van fysiognomische portretten door Gert Germeraad, een expositie van hedendaagse keramische souvenirs in Museum Paul  Tetar van Elven (H. Jongerius, S. van Bakel, Somer & Van den Berg e.a.), expositie van Márta Nagy en Nadine Warden bij Galerie Terra Delft, in restaurant LEF dineert men van een uniek beschilderd Delftsblauw bord.

2003   Keramiek door Delft 4 

Vierde editie van de keramiekdag in Delft op 5 oktober 2003. Met in de openbare ruimte het project ‘Gedraaide Sporen’ door 8 pottenbakkers, op het Agathaplein een installatie van Camiela Warringa. Op het Bagijnhof installatie grastegels door de SKPD-werkgroep, een drijvende installatie in de vijver van de Phoenixgarage door Beatrijs van Rheeden, in Museum Het Prinsenhof de expositie ‘Delfts Blauw in alle kleuren’, een demonstratie
keramiekrestauratie door Claire van Gilst in Museum Paul Tetar van Elven, exposities hedendaagse keramiek bij Galerie Terra Delft (Daphné Corregan), Galerie Inkt (Manita Kieft), Galerie Lutz (Maggi Giles), OD’Art Gallery (figuratieve keramiek), demon-stratie draaien bij De Mallemok, expositie van deelnemers aan ‘Gedraaide Sporen’ in de Synagoge.

2002   Keramiek door Delft 3 

Derde editie van de keramiekdag in Delft op 6 oktober 2002.
De manifestatie start in de Van de Mandelezaal van Museum Het Prinsenhof met een performance door Piet Stockmans. In Museum Lambert van Meerten is een muzikale presentatie door Gert Jacobs op keramische instrumenten. Er zijn demonstraties draaien bij De Mallemok en Pottenbakkerij GG. De Porseleinen Vloot drijft in de vijver van de Phoenixgarage (project SKPD), er is een openbare wandeling langs (particuliere) ramen waar keramiek tentoongesteld wordt van 40 kun-stenaars. Een expositie hedendaagse keramiek bij Galerie Terra Delft (Fam. Scheid en Jas/MV), de Beiaard Keramiek, Galerie Inkt (Hans Wap), Galerie De Zaal (Nicolas Dings), Galerie Marry Feldmeijer, atelier Cor Dam en atelier Chris Dagradi (Teja van Hoften en Bram Zwartjens), demonstratie raku stoken in de tuin van Het Meisjeshuis, installatie door Mariët Fluitman bij de Oude Kerk, een demonstratie Delfts blauw schilderen door de Porceleyne Fles in Museum Tetar van Elven.

2001   Dozen van Klei

Terra’s derde lustrum: internationale thematentoonstelling, hedendaagse keramiek van 13 kunstenaars in Museum Lambert van Meerten

2001   Keramiek door Delft 2 

Tweede editie van de keramiekdag in Delft op 7 oktober 2001.
De manifestatie bestond uit: een labyrint van bakstenen door Christine Jetten in de Van de Mandelezaal van Museum Het Prinsenhof, demonstratie primitieve stooktechnieken in de tuin van Het Meisjeshuis, demonstraties draaien bij De Mallemok en Pottenbakkerij GG, op Bagijnhof en in de schuilkerk installatie door Camiela Warringa, keramiekvideo’s bij restaurant De Ruif, openbare wandeling langs (particuliere) ramen waar keramiek tentoongesteld wordt van 40 kunstenaars, expositie hedendaagse keramiek bij Galerie Terra Delft (Susanne Silvertant en Renate Weidner), Galerie Inkt (Yuk Kan Yeung), Galerie Lutz (Jan Snoeck) en atelier Cor Dam, thematentoonstelling ‘Dozen van Klei’, keramiek van 13 kunstenaars in Museum Lambert van Meerten.

2000   Keramiek door Delft 1

Eerste editie van de keramiekdag in Delft op 7 oktober 2000.
Elementen uit deze manifestatie zijn: demonstratie decoratietechnieken door Netty Janssens, demonstratie primitieve stooktechnieken in de tuin van Het Meisjeshuis, demonstraties draaien bij De Mallemok en Pottenbakkerij GG, keramiekvideo’s bij restaurant De Ruif, openbare wandeling langs (particuliere) ramen waar keramiek tentoongesteld wordt van 40 kunstenaars, expositie en collectie hedendaagse keramiek bij Galerie Terra Delft, expositie AVA Keramiek Award 2000 bij Museum Lambert van Meerten.

1996   Keramiek in Delft 1996

Terra’s tweede lustrum valt samen met 'Delft 750 jaar stad'.
Galerie Terra Delft organiseert een internationale hedendaagse keramiektentoonstelling in de Oude Kerk met medewerking van bijna 60 kunstenaars. In verband met het thema ‘Delft’ is een full colour catalogus gerealiseerd.

1995  

Op 14 juli 1995 wordt de SKPD opgericht door Simone Haak en Joke Doedens bij notariële akte ten kantore van notaris Van Wijngaarden te Delft.

 

Terra 30!

Delft Keramiek 2013

chinagangers

De deelnemende kunstenaars aan Terra in China: vlnr Peter Keizer, Mieke de Groot, Henk Wolvers, Simone Haak, Olav Slingerland en Mariëtte van der Ven.